Фирмите запазват плановете за наемане на още служители
Работодателите срещат трудности при намиране на квалифициран персонал

Политика
Търсенето на квалифициран персонал расте, а предлагането остава свито.
.
.
.