Старата дама не ще да си ходи
Обвързани сме вовеки с топлофикация, макар издръжката й да е твърде скъпа

Ивайло Цветков
.
.
.