Племена и нрави
Не кръв от овен, а спазване на правилата ще ни спаси на пътя
.
.
.