Образование
Насърчават младите учени със стипендии
Висококвалифицирани кадри ще бъдат стимулирани с възнаграждения между 1500 и 3000 лв. на месец

Ниското заплащане продължава да възпира младите хора да се ориентират към научната кариера.
.
.
.