Избрано
Какво би се случило, ако...
Читателят да не очаква от Разказвача да му разкрие, че се е изненадал, разпознавайки героя като някой, за когото вече е споменавано
.
.
.