Погват Ветко Арабаджиев и за неплатени екоглоби
.
.
.