Американската филмова академия повиши членския внос
$450 ще плащат кинодейците, които искат да присъстват на всички гала събития и прожекции

Интернет
Членският внос за Американската филмова академия поскъпна със сто долара.
.
.
.