Избрано
Времето на свободната любов
Легендите се превръщат в истина, когато се повтарят твърде често

Корицата на новия роман на Коелю, в който авторът ни връща назад във времето на собствената си младост.
.
.
.