Костов ги създаде, за да източат държавата

Иван Костов
.
.
.