Изхвърлиха хората на Командира от конгреса на ЕНП
Евродесницата им тръшна врата заради системно неплащане на членския внос

.
.
.