Качеството на въздуха е отговорност на местната власт
Битовото отопление е основният източник на замърсяване през зимата

.
.
.