Голямата актриса отбеляза 80-годишнина с юбилейния спектакъл „Обичам”
Трепетите на Йорданка Кузманова
Преди да се качи на сцената е на успокоителни, влезе ли в роля – забравя за всичко

НТ „Иван Вазов”
Голямата българска актриса Йорданка Кузманова.
.
.
.