София и Видин с 2 бона разлика в заплатите
В столицата изкарват половината БВП

Крум Стоев
Заплатите в София са скочили драстично през последните години.
.
Рекламират Пловдив и Бургас с бизнес и природа
Двата южни региона около Пловдив (Южен централен) и Бургас (Югоизточен) се рекламират с добри условия за бизнес и съхранено природно наследство. Визията в плановете им за развитие да привличат хора с привлекателни условия за живот и бизнес, културно и природно наследство, туризъм. Североизточният регион на свой ред залага на Черноморието, плодородна земя, развита инфраструктура и човешки капитал. Съседният Централен северен регион печели младите с възможности за бъдеще и личностна реализация. Описанието на визията за Враца започва с признаване на “същественото социално-икономическо изоставане и сериозните структурни и демографски проблеми” и преодоляването им чрез инвестиции в инфраструктура и укрепване на потенциала за растеж.
.
.
.