Световна икономика
Как баското еуско се превърна в най-използваната местна валута в Европа?
Подобно на близо 14-те местни платежни средства, създадени във Франция през последните години, тя е посветена на развитието на локалната икономика

euskalmoneta.org
Специални табели указват в кои магазини се приема еуско.
.
.
.