Даниеле Нуи, председател на Единния надзорен механизъм към ЕЦБ: Готвим обща схема за гарантиране на депозитите

.
.
.