САЩ предвиждат търговски проблеми, Швейцария изчаква
.
.
.