В ТЪРСЕНЕ НА.... ЛОЗАН
Съдийската колегия поиска обяснения от шефа на БКС защо плюе Темида, а той избяга

БГНЕС
Лозан Панов избяга от заседанието на ВСС.
.
Въпросите, на които Лозан Панов дължи отговор
 1. Защо считате, че всички български съдии са зависими и пристрастни в своята дейност?

 2. Защо считате, че всички български съдии не прилагат един от основните принципи в съдебния процес - да дирят обективната истина?

 3. Кои фундаментални принципи в наказателния процес нарушават българските съдии?

 4. Бихте ли пояснили кои държавни органи на наказателната политика не работят и как това конкретно засяга независимостта на съдиите?

 5. Как създаването на “алтернативни институционални конструкции” влияе върху независимостта на българските съдии?

 6. Кои са зависимите хора на най-високите етажи на съдебната власт, които разтварят чадър над политици и "отнемат чадъра на противниците"?

 7. Считате ли, че политическото говорене като форма на осъществяване на политическа дейност, която е забранена изрично по силата на императивната норма на чл.18 ал.1 т. 6 от ЗСВ за изборните членове на ВСС, е допустимо за председателите на ВКС и ВАС, и главния прокурор?

 8. Допустимо ли е като един от най-висшите представители на независимата съдебна власт, говорейки именно в служебното си качество, а не като гражданин или политик, да твърдите следното: “казвал съм и преди, че в България сме изправени пред една система, която е вербувала големи човешки и материални ресурси в изграждането на добре действаща машина, която умело си служи със службите, медиите, икономиката, политиката и, разбира се, съдебната система. Действията й не се огласяват, а се държат в тайна. Грешките й не се изваждат на показ, а се премълчават и укриват; противниците й се преследват докрай, а тайните й - то те са грижливо пазени и не могат да бъдат разкривани”.

 9. Кои от задълженията си по закон, имащи пряко отношение върху независимостта на съдебната власт, Висшият съдебен съвет не е изпълнил, считано от 03.10.2017 г. насам и защо считате, че ЕК не е права в последния си доклад, в който изрично е констатирала професионализъм в работата на съвета през първата година от мандата на настоящия състав?

10. Мислите ли, че сегашният състав на ВСС трябва да повтори модела на работа на предходния състав на ВСС?

11. Считате ли, че скандалите и противопоставянето са основен критерии за професионализъм и постижения в работата на колективния орган?

12. Кои свои задължения СК на ВСС по отношение отстояване независимостта на съдиите не е изпълнила от началото на мандата си досега?

13. По какъв начин личните Ви взаимоотношения с институции извън съдебната власт като НАП и КПКОНПИ се оказват индикатор за зависимост на съдебната власт? Считате ли в тази връзка, че заведените от Вас дела няма да бъдат разгледани безпристрастно?

14. Какъв е Вашият личен принос в дейността по отстояване на независимостта на съдебната власт?
.
.
.