Юристът Марин Киров:
Магистрати, които говорят като политици, не са жертви
Странно е, че именно партии, които не участваха в съдебната реформа, се хванаха като удавник за сламка за критиката “влошена медийна среда”

.
Визитка
Марин Киров е юрист, експерт по законодателство и съдебна реформа. Работи като консултант при измененията на Конституцията от 2015 г. в глава “Съдебна власт” и е участвал в Съвета по съдебна реформа при изработването на промените в Закона за съдебната власт от 2016 г. Препечатваме интервюто с него от сайта „Правен свят”.
.
.
.