Сръбски съд поряза БГ Мадоф за фалита в Парачин
Прекрати производството по несъстоятелност

.
.
.