Пряка демокрация на дупки
Когато им стигнем стандарта, може да им копираме хобито да се препитват по всички въпроси
.
.
.