Какво? Швейцария ли?*
Май у нас се страхуваме от референдуми по наистина важните въпроси
.
.
.