Квалификацията води до ръст на доходите
Най-големият проблем с изтичането на кадри е в здравеопазването

Добрин Иванов е изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал.
.
.
.