Дигитални шменти-капели
Никъде в Европа няма електронен вот, но едно си Христо знае, едно си Христо бае
.
.
.