Първият сняг - опиум за трафика
Контролът на пътищата си остава добро пожелание
.
.
.