100 заведения на съд заради нелицензирани песни
Общински инспектори тръгват на проверки от 2019 г.

Практиката за създаването на фирми-еднодневки за концертно участие у нас се среща все по-рядко.
.
.
.