Близо 4000 жалби са подадени в Комисията за защита на личните данни
Оплакванията са най-вече от администратори, които предлагат услуги на физически лица

Политика
Гражданите често се жалват, че уличните охранителни камери нарушават личното им пространство.
.
.
.