Димитър Димитров, изп. директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България:
Палец нагоре, палец надолу
.
.
.