Проблемът е, че искаме от всичко по много
60% от населението в света периодически изпада в депресия

.
.
.