Животът е кредит, плащаме си го с лихвите
Не бъдете св. Франциск, но и помнете Бенджамин Франклин

Ивайло Цветков
.
.
.