Пускат 153 милиона нови банкноти
Броят им е почти двойно повече заради повишено търсене и подмяна на изхабените

.
.
.