Използва името на вестника с разширение BG
Пиратски сайт краде „Телеграф“
Собственикът на ментето Велчо Найденов копира и портала за филми Замунда

.
Върти с баща си пет фирми

Името на Велчо Найденов фигурира в четири дружества, в които той участва като собственик или управител с баща си Николай. Всички те - „Уин“, „Планета“, „Уни“, „Сделка.БГ“ и „Тийн“ са регистрирани на един и същ адрес в Добрич. В предмета на дейност е посочено разработване на софтуер или дейности в областта на компютърните технологии, показва справка във фирмените регистри. Велчо е собственик и на дружеството „Секс“ с предмет на дейност далекосъобщения. Единствено то е регистрирано на друг адрес в Добрич и в него Найденов е собственик не с баща си, а с друго лице на име Добромир.

.
.
.