ЕК отчита:
В България всички изказвания с реч на омразата онлайн се премахват
.
.
.