Твърдите “брекзитъри” държат на своето
Според тях единственият приемлив път напред е “предпазният механизъм” да отпадне

.
.
.