Човекът – най-слабото звено в киберсигурността
Гражданите страдат от фатална за информационната сигурност неосведоменост, но явно никой не се интересува от това

automationworld.com
.
.
.