Образование
Четири матури за 10 клас догодина

Два от тестовете на десетокласниците ще са задължителни, два избираеми.
.
Местиш се в друго училище само при висок успех

Затягат правилата, по които може да се преместват ученици от едно в друго училище.
 Ученици в 11-и и 12-и клас не могат да сменят профила и паралелката си

Стела Маринова

Учениците от 5-и до 12-и клас ще могат да се преместват в друго училище над утвърдения държавен само ако имат необходимия успех за това. Това предвиждат промените в Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, качени за обществено обсъждане.

Това означава, че  ако шестокласник трябва да смени училището си, той трябва да се насочи към такова, в което резултатите му ще позволят формиране на бал, който е равен или е по-голям от минималния за паралелката, в която желае да продължи обучението си. Същото важи и за гимназистите, които трябва да се насочат към школа, които отговарят на показаното от тях на националното външно оценяване и оценките им в свидетелството за основно образование. Когато ученици от 11-и или 12-и клас пък сменят училището, трябва да внимават за две неща при избора си. Освен че трябва да имат необходимия успех в дипломата си за 10-и клас, те не могат да сменят профила или специалността си.

Друго от условията, за да бъде приет ученик от 5-и до 12-и клас, е постоянният или настоящият му адрес да е променен от друго населено място в това на училището, в което желае да продължи обучението си. Така ученик от Националната природо-математическа гимназия не може да бъде преместен в Софийска математическа гимназия  и обратното.

Освен това учениците от 5-и до 7-и клас трябва да са приети по държавния план-прием в училището, от което се премества. Така за да бъде прието в математическа гимназия в София, детето трябва да бъде от пловдивска, бургаска или някоя друга математическа гимназия в страната. Последното условие е средата в училището да позволява над план-прием. Изключения се правят само ако школото е единствено в населеното място.

Учениците от първи до седми клас пък могат да се преместят, ако сменят адреса си в прилежащия район на школото, в което са избрали. За да стане това обаче всички останали деца от района също трябва вече да са записани там. Средата в училището също трябва да позволява надпланов прием.

Ако всички условия са изпълнени, ученикът се записва със заповед на приемащия го директор след разрешение на образователния министър. Тя може да бъде издадена след положително становище на комисия, която разглежда всички случаи. В нейния състав влизат трима експерти от МОН, един представител на ДАЗД и трима представители на юридически лица, осъществяващи дейност в сферата на училищното образование.
.
За 2018/2019 година. СУ е на 988-мо място
 Според Рейтинга на академичните постижения на университетите

Софийският университет “Св. Климент Охридски” е на 988-мо място в Рейтинга за академичните постижения на университетите (URAP) за 2018/2019 година. Алма матер е на 404-то място в Европа от 817-те европейски университета, съобщиха от висшето училище.

Сред основните индикатори, които определят позицията на Софийския университет, са броят на статиите, броят на цитатите, общият брой на научни документи, импакт факторът и международното сътрудничество.

Системата за класиране на URAP събира данни за 4000 висши училища в цял свят, оценява академичните постижения с основен фокус върху научната дейност на университетите и класира най-добрите 2500 висши училища в света. Това прави класацията URAP една от най-всеобхватните университетски рейтингови системи, представящи най-добрите 10 на сто от световните университети.

Класацията се извършва всяка година от Изследователската лаборатория за рейтинг на академичните постижения на университети, създадена като международен проект през 2009 г. в Института по информатика на Близкоизточния технически университет в Анкара, Турция.

Базирана е изцяло на обективни данни, получени от библиометрични източници. Благодарение на системата повече университети имат възможността да наблюдават своя текущ академичен прогрес и могат да разработват стратегии за укрепване и продължаване на напредъка. Годишен световен рейтинг на университетите се публикува всяка година от 2010 г., информират от СУ.
.
.
.
.
Образование: други материали