Скандали
Кънчовците източвали фонд “Научни изследвания”, пишели рецензии сами за себе си
Райчев проводен от Луканов начело на НЦИОМ, за да прави поръчкова социология

Кънчо Стойчев (вляво) и Андрей Райчев превърнаха социологията в доходоносен бизнес.
.
.
.