Молдова: От “кражбата на века” до надпреварата за парламента
Ако никоя от конкуриращите се формации не вземе превес на изборите, може да настъпи период на нестабилност

Илан Шор твърди, че обвиненията срещу него са несправедливи и целят да го отстранят от политическия живот.
.
ЕК променя начина на изчисление на глобите при нарушение на европейското законодателство
Норвежките власти обявиха за персона нон грата полският консул вятехните решения често засягат семейства от чуждестранен произход.

Европейската комисия предложи днес промяна в правилата, по които се изчисляват глобите по наказателни процедури срещу държави от ЕС за нарушение на общностното право, съобщи БТА. Размерът на глобите се предлага от ЕК и подлежи на утвърждаване от Съда на ЕС, ако съдът прецени, че наказателната процедура е основателна.

Предлага се занапред размерът на глобата да бъде обвързан не с “тежестта” на държава от ЕС в Съвета, а според броя на нейните евродепутати. В Съвета всяка държава има “тежест”, определена според броя на нейното население.

При изчисляването на предложената глоба, освен тежестта на нарушението и продължителността му, ЕК отчита икономическото положение на съответната държава и нейната “институционална тежест”, пояснява комисията. Досега тя използваше в изчисленията си данните за брутния вътрешен продукт (БВП) на държавата от ЕС и “тежестта” й в Съвета. ЕК намира за необходимо “тежестта” да бъде изчислявана различно - според броя на евродепутатите. Изчисляваните по този начин суми няма да водят до неоснователни разлики между държавите в ЕС и ще останат възможно най-близки до сумите, определяни по досегашния начин на изчисляване, които са съразмерни и достатъчно възпиращи, пояснява ЕК.

Глобите по наказателните процедури се състоят от еднократно платима сума - за самото нарушение, и от дневна глоба - за продължаване на нарушението след решението на Съда на ЕС. Комисията предлага на Съда размера на глобите, а съдиите вземат окончателното решение. Съдът на ЕС обичайно определя по-ниски от предлаганите от ЕК глоби, се отбелязва в съобщението.
.
.
.