Парите ще отиват за репатриране
1398 евро глоба за наемане на нелегален имигрант

Нелегалните имигранти са евтина работна ръка, но глобата за наемането им ще е солена.
.
.
.