Двубой
Кабала през март
Червеният конец носи здраве, розовият - щастлива любов, а зеленият - пари и богатство. Да бе да
.
.
.