Предпочитам да не казвам
Толерастията вече ни идва в повече
.
.
.