Ръст от 10 на сто на новите договори за лизинг
В същото време намаляват необслужваните вземания

pixabay.com
Вземанията по договори за финансов лизинг на леки автомобили в края на декември са 1,45 млрд. лева.
.
.
.