Безработицата най-ниска за последните 16 години

Политика
Търсенето на работна ръка в страната е изключително високо.
.
.
.