Средният осигурителен доход достигна 954,90 лева
.
.
.