2500 лв. за български ордени в нета
Около стотачка струват почетните знаци от ерата на социализма

Военнен орден „За храброст” от 1941 г.
.
.
.