Хибридните войни замъгляват разграничението между война и мир
Целта на НАТО не е да предизвиква конфликти, а да ги предотвратява

.
.
.