Празници и делници
Би ли поел една от петте торби от ръцете ми, за да си взема букета?
.
.
.