Памет за продан
Девалвацията на отличията е показателна за упадъка в обществото
.
.
.