Теодосий Спасов стана на 58 лета, още пази първия си кавал в сандък
Кавалджията на планетата
Музикалните му идеи сякаш не са от този свят

Снимкa: Фейсбук
Тедосий Спасов притежава свръхестествена дарба, музиката му докосва душата.
.
.
.
.
Култура: други материали