Още 10 км от „Хемус” готови наесен
В момента на обекта работят около 250 души и над 150 специализирани машини

.
.
.