Какви ще бъдат икономическите последици от развод без сделка

Марк Карни, управител на Банк ъв Ингланд
.
.
.